Vă rugăm să asigurați satisfacerea nevoilor umane de bază ale refugiaților de pe partea ucraineană a graniței!

Vă rugăm să asigurați satisfacerea nevoilor umane de bază ale refugiaților de pe partea ucraineană a graniței!
Chișinău, Moldova, 27.02.2022 În contextul creșterii constante a numărului de refugiați,  care traversează granița dintre Ucraina și Republica Moldova, Asociația Obștească ”Altruism” solicită organizațiilor pentru drepturile omului, instituțiilor diplomatice, organizațiilor pentru refugiați, autorităților moldovenești și misiunilor internaționale de salvare să monitorizeze și să să se asigure că dreptul uman de bază de a avea  nevoile fizice umane satisfăcute este pe deplin respectat față de cetățenii ucraineni la toate punctele de trecere a frontierei.
Având în vedere:
 – anotimpul rece de iarnă în care ne aflăm,
 – timpul de așteptare la frontieră pealocuri ajungând până la 24 de ore,
 – prezența copiilor în rândurile de așteptare,
– până în prezent, distribuirea neuniformă a ajutorului umanitar și a sprijinului pentru toate punctele de trecere.
și în contextul în care
 -Autoritățile ucrainene sunt concentrate în totalitate pe protecția pământurilor lor împotriva agresiunii,
 -inițiative aproape inexistente pentru a satisface nevoile umane de bază pe partea Ucraineană de graniță
– autoritățile și voluntarii moldoveni sunt concentrați în mod extraordinar pe sprijinirea refugiaților din partea moldovenească a frontierei,
Există NECESITATEA URGENTĂ de a ne asuma responsabilitate pentru satisfacerea nevoilor umane de bază ale refugiaților de pe partea ucraineană a graniței!
Solicităm organizațiilor pentru Drepturile Omului, instituțiilor diplomatice, organizațiilor pentru refugiați, autorităților moldovenești și misiunilor internaționale de salvare să monitorizeze și să se asigure că sunt îndeplinite următoarele nevoi umane ale refugiaților care sunt în așteaptare de a trece frontiera Republicii Moldova:
Toalete, spă, slimente, combustibil sau alte soluții pentru a menține oamenii în căldură în timpul nopții și alte nevoi.
Liuba Ceban
​Phone (available on messengers) ​

+373 69379000

+++++++
President of Altruism NGO
www.altruism.site
For one time donations – https://www.paypal.me/altruismmd
ENGLISH
 Please, meet the basic human needs of refugees at the Ukrainian side of the border!
(Romană mai jos)
 
Chișinău, Moldova, 27.02.2022 In the context of the constantly increasing number of refugees crossing the Ukrainian-Moldova border, the Altruism Association Moldova is requesting Human Rights organizations, Diplomatic institutions, Refugee organizations, Moldovan Authorities and International Rescue Missions to monitor and to assure that the basic human right to have physical needs met,  are fully respected towards Ukrainian citizens at all crossing points of the border.
Considering:
– the winter time we are in,
–  the waiting time at the  border is up to 24h,
– the presence of children in the waiting lines,
– up to today, uneven distribution of humanitarian aid and support for all crossing points
and in the context when
-Ukrainian Authorities are totally focused on the protection of their lands from aggression,
-almost inexistent initiatives for basic human needs meeting at the Ukrainian border
-Moldova authorities and volunteers are focused outstandingly on refugees support at  the Moldovan side of the border,
There is an URGENT NEED to take responsibility for meeting the  basic human needs of the refugees at the Ukrainian side of the border
We request Human Rights organizations, Diplomatic institutions, Refugee organizations, Moldovan Authorities, and International Rescue Missions to monitor and assure that the following human needs of the refugees waiting in line to cross the Moldova border are met: 
 
Toilets, Water, Food, Gas or other solutions for keeping people warm in the nights and other needs.
For one time donations – https://www.paypal.me/altruismmd
Liuba Ceban
​Phone (available on messengers) ​

+373 69379000

President of Altruism NGO
For one time donations – https://www.paypal.me/altruismmd