Please, meet the basic human needs of refugees at the Ukrainian side of the border!

 Please, meet the basic human needs of refugees at the Ukrainian side of the border! (Romană mai jos)   Chișinău, Moldova, 27.02.2022 In the context of the constantly increasing number of refugees crossing the Ukrainian-Moldova border, the Altruism Association Moldova is requesting Human Rights organizations, Diplomatic institutions, Refugee organizations, Moldovan Authorities and International Rescue Missions to… Continue reading Please, meet the basic human needs of refugees at the Ukrainian side of the border!

Vă rugăm să asigurați satisfacerea nevoilor umane de bază ale refugiaților de pe partea ucraineană a graniței!

Vă rugăm să asigurați satisfacerea nevoilor umane de bază ale refugiaților de pe partea ucraineană a graniței! Chișinău, Moldova, 27.02.2022 În contextul creșterii constante a numărului de refugiați,  care traversează granița dintre Ucraina și Republica Moldova, Asociația Obștească ”Altruism” solicită organizațiilor pentru drepturile omului, instituțiilor diplomatice, organizațiilor pentru refugiați, autorităților moldovenești și misiunilor internaționale de salvare… Continue reading Vă rugăm să asigurați satisfacerea nevoilor umane de bază ale refugiaților de pe partea ucraineană a graniței!